titel handgevormd keramiek

Via deze site wil ik U kennis laten maken met mijn keramiek.

De achtergrond van mijn keramiek

Sinds ± 1985 houd ik mij bezig met het maken van keramiek. Het begon allemaal met een cursus pottenbakken in SKC "De Stoep" te Spijkenisse. Helaas werd die cursus het jaar erop van het programma van "De Stoep" geschrapt en moest ik op zoek naar andere creatieve activiteiten. Dat had absoluut ook een positieve kant, want door de verkenningstocht die ik al zoekend maakte, heb ik veel geleerd. Na diverse cursussen zoals textiele werkvormen, MO-handvaardigheid en kunstgeschiedenis en activiteiten met betrekking tot decorbouw, vond ik mijn draai in de cursus beeldhouwen bij Nel Spuijbroek. Bij haar heb ik een aantal jaren lessen gevolgd, waarin ik naast het werken met klei ook beelden leerde maken in was en steen. In diverse losse zomercursussen maakte ik kennis met diverse stooktechnieken voor keramiek, zoals pitfire en raku.

Waar ik nu aan werk

Hoewel ik door de jaren heen heb geëxperimenteerd met diverse materialen en technieken, ben ik uiteindelijk weer teruggekeerd op mijn uitgangspunt, de klei.

De reden hiervan is, dat klei zich er het beste voor lijkt te lenen, dat ik de dingen kan maken die ik wil maken. Dat zijn enerzijds vazen en schalen met een strakke, maar vloeiende vorm en anderzijds dieren, voornamelijk vogels en vissen, met een speels en vaak humoristisch karakter.

Uitgangspunt in al mijn werk is de natuur. In mijn vazen en schalen zijn vaak de lijnen van schelpen of planten terug te vinden. De ontwerpen zijn altijd organisch maar strak. Hoewel het gebruiksvoorwerpen zijn, streef ik ernaar dat ze ook zonder in gebruik te zijn hun waarde als object behouden.

Mijn dierfiguren zijn, hoewel vaak enigszins gestileerd, veel vrijer van vorm. Ik heb er veel plezier in, ze een menselijk trekje mee te geven, waardoor ze vaak iets grappigs of vertederends krijgen. De ontwerpen zijn vrijwel altijd gebaseerd op een bestaande diersoort. Nadat ik daaruit de trekjes heb gedestilleerd, die mij boeien of raken, werk ik het dier verder naar eigen idee uit.

Werkwijze

Alle keramiek dat ik maak is met de hand opgebouwd. Voor het meeste werk gebruik ik vorstbestendig grof gechamotteerde klei, voor kleinere objecten vind ik het beter om fijne chamotte klei te gebruiken.
De beelden worden hol opgebouwd. Het ontwerp is meestal een schets, gemaakt naar fotomateriaal. Na het opzetten van de ruwe vorm werk ik de details uit en voeg eventueel een sokkel toe.
Het werk wordt twee maal gestookt in een electrische oven, de eerste stook is het 'biscuit' op 900°C. Na de biscuit brand volgt de decoratie. Hiervoor gebruik ik diverse oxides, die ik met een kwast of spons aanbreng. Ze dienen alleen om het reliëf te accentuëren en om de uitdrukking van het dier te versterken.
Daarna wordt het geglazuurd en afgebakken op steengoedtemperatuur 1260°C.